دختـــღـــرونـــه به نام خدا❤ -------------------- همیشه پر از مهربانی میمانم حتی اگر هیچکس قدر مهربانیم را نداند این ذات و سرشت من است من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند. --------------------------- من یه دختر آذری ام مهربون دلسوز مغرور وفادار و از همه مهم تر سوزنده ---------------------- من همونی ام که از جاده خاکی میرم تا منت آسفالت رو نکشم پس انتظار نداشته باش غرورمو برات بشکنم هه... http://dokhtaroone2.mihanblog.com 2020-05-30T03:56:58+01:00 text/html 2017-06-24T14:29:17+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/336 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 11px;">آدمها!!!</span></div><div>ساعت شنی نیستند</div><div>که سر وتهشان</div><div>&nbsp;کنیم دوباره&nbsp;</div><div>از اول شروع شوند</div><div>آدمها!!!!</div><div>گاهے تمام می شوند...</div><div>مواظب دل آدمها</div><div>باشیم.....</div></div> text/html 2017-06-24T14:27:27+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div>دوست داشتن را از دخترکی آموختم که</div><div>در دفتر نقاشی اش عکس خورشید را سیاه کشیده بود،</div><div>تا پدر کارگرش زیر آفتاب نسوزد:)</div><div><br></div></div> text/html 2017-06-24T14:26:38+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/333 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div>هــے &nbsp;رفیــــق !</div><div>زیــآد خاکــے نبــاش ایــنجا ایــرانہ</div><div>مگـہ نمیــدونے آدمــاش از بچگــے عاشقِ</div><div>خآک بــازے بــودن؟</div></div> text/html 2017-06-24T14:25:05+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/332 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div>گاهی لازم است #كوتاه_بیایی....</div><div><br></div><div>گاهی نمی توان بخشید و گذشت...</div><div>اما می توان چشمان را بست و عبور کرد.</div><div>گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری.</div><div>گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی.</div><div><br></div></div> text/html 2017-06-24T14:24:18+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/331 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div>لبخند بزن بدون انتظار پاسخی از دنیا</div><div>و بدان که روزی آن قدر شرمنده می شود&nbsp;</div><div>که به جای پاسخ به لبخندهایت&nbsp;</div><div>با تمام سازهایت می رقصد.</div><div>باور کن...</div><div><br></div></div> text/html 2017-06-24T14:23:30+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/330 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div>زخم که می خوری , مزه مزه اش کن....&nbsp;</div><div><br></div><div>حتما !!! نمکش آشناست ...</div><div><br></div><div>اما تو همچنان مهربان &nbsp;و پرانرژی باش...</div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2017-06-24T14:22:39+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/329 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div>اگر فکر می کنی خواهانِ زیادی داری ...</div><div>مبنی بر این نیست كه مسحور كننده و&nbsp;</div><div>ارزشمندی !</div><div>شاید ارزان قیمتی ...</div><div><br></div><div>#پس هوای خودتو داشته باش!!!</div><div><br></div></div> text/html 2017-06-24T14:19:39+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/328 <div style="text-align: center;">سلام دوستای خوبم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">↶</div><div style="text-align: center;">⇆ممنون از همتون که توی نبودم بازم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">لطف داشتین و به وبم سر زدین⇆</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">↻امیدوام تابستون خوبی داشته باشین↺</div> text/html 2017-06-24T14:18:12+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا دختـــღـــرونـــه http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/326 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div>در قلب خود</div><div>باور داشته باشید</div><div>که حادثه ای شگفت انگیز</div><div>قرار است اتفاق بیفتد</div><div>باورکنیدهمان میشود که باوردارید</div><div>عاشق زندگی تان باشید.</div><div><br></div></div> text/html 2017-03-19T04:47:23+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا روز مادر مبارررررک http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/325 <div style="text-align: center;"><div>به دنیا امد تا دختر ڪسی شود...</div><div>ازدواج ڪرد تا همدم ڪسی شود....</div><div>بچه دار شد تا مادر ڪسی شود...</div><div>برای همه ڪسی شد اما خودش بی ڪس ماند</div><div><br></div><div>روز مادر مبارررررک</div></div> text/html 2017-03-19T04:41:35+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا پرانتز http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/324 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 11px;">احساسمو مثل (پرانتز ) کردم</span></div><div><br></div><div>&nbsp;که همه ے اتفاقات خوب</div><div><br></div><div>&nbsp;داخل آن اتفاق مے افتد</div><div><br></div><div>آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم &nbsp;کرده ام</div><div><br></div><div>احساساتتون پرانــــــــ❤️ـــــتزی</div><div><br></div></div> text/html 2016-11-13T12:43:11+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا اشتباهاتم را دوست دارم http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/322 <div style="text-align: center;"><div>I love sins because they&nbsp;</div><div>are realistic choices...</div><div><br></div><div>اشتباهاتم را</div><div>دوست دارم چون آنها</div><div>واقعی ترین انتخاب های من بودند</div></div> text/html 2016-11-13T12:38:23+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا خوش بحال آسمون http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/321 <div style="text-align: center;"><div>Good for the sky,when it gets sad it cries loudly&nbsp;</div><div>It shouts</div><div>It cires</div><div>And then when it feels empty it starts laughing a seven colored smile&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;خـوشـ بِهـ حـالِهـ آسِـمـونـ وَقـتى دِلِـشـ میـگیـرهـ بُلَنــد بُلَنــد گِریـهـ میكُنـهـ&nbsp;</div><div>داد میـزنِهـ</div><div>فَـریـاد میـزنِهـ&nbsp;</div><div>بَعـد كِهـ دیـگهـ خالـى میـشهـ یـهـ لَبـخَندهـ هَفـتـ رَنگـ میـزَنِهـ</div><div><br></div></div> text/html 2016-11-13T12:37:20+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا من آسیب دیدم http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/320 <div style="text-align: center;"><div>I'M NOT MAD,I'M HURT THERE'S A DIFFERENCE</div><div><br></div><div>من عصبی نیستم...اسیب دیدم</div><div>این دوتا باهم فرق دارن</div></div> text/html 2016-11-13T12:35:47+01:00 dokhtaroone2.mihanblog.com ندا ... http://dokhtaroone2.mihanblog.com/post/319 <div style="text-align: center;"><div>Who needs guns to kill</div><div>When you have words?!</div><div><br></div><div>كى به اسلحه نیاز داره ، وقتى با کلمات هم میتونى كسى رو بكشى؟!</div><div>------------</div><div>البته گاهی با رفتار هم میشه</div></div>